Lex Maria


 • Lex Maria om självmord

  En patient som vårdades i psykiatrisk öppenvård begick självmord. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Lex Maria om skelettskada

  Tidigare i våras föll en äldre patient på toaletten på en vårdavdelning på Blekingesjukhuset. Patienten drabbades av en skelettskada som opererades. Nu anmäler Region Blekinge händelsen till Inspektio...

 • Lex Maria om fallolycka

  Tidigare i år trillade en patient på Blekingesjukhuset och bröt lårbenshalsen trots fallförebyggande åtgärder. Patienten opererades, men inför hemgång hittades hen åter på golvet efter ett förmodat fa...

 • Lex Maria om självmord

  En patient som vårdades i psykiatrisk slutenvård begick självmord. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Lex Maria om hormonbehandling

  En patient på Blekingesjukhuset som behandlades med hormonpreparat fick senare cancer. Den utredning som gjordes visade att cancersjukdomen sannolikt försämrades av hormonbehandlingen. Nu föreslår Reg...
Hittade du informationen du sökte?