Lex Maria


 • Lex Maria om feldiagnostisering

  En patient som hade kontakt med BUP utreddes för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Denna utredning var inte tillräckligt noggrann och patienten fick ingen diagnos. Efter ett klagomål utreddes pat...

 • Lex Maria om försenad cancerdiagnos

  När en patient var på besök hos folktandvården upptäcktes förändringar i käkbenet och det hade missats vid tidigare undersökningar. Folktandvården anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

 • Lex Maria-anmälan om felbedömning av patient

  Tillståndet hos svårt en svårt sjuk patient bedömdes tidigare i år vara mindre allvarligt än vad som var fallet. Både ambulanspersonal och senare personal på akutmottagningen felbedömde tillståndet.

 • Lex Maria om självmordsförsök

  En patient som vårdades inom barn- och ungdomspsykiatrin i Blekinge försökte begå självmord med ordinerade läkemedel. Försöket upptäcktes i tid och patienten blev helt återställd. Nu anmäler Region Bl...

 • Lex Maria om fördröjd bedömning

  Efter en första bedömning av en patient på akutkliniken försämrades tillståndet för patienten. När hen väl kom till sin vårdavdelning uppstod missförstånd och det visade sig att tillståndet istället k...

 • Lex Maria om bristande kommunikation

  I samband med en allvarligare olycka tidigare i år brast kommunikationen mellan SOS och ambulans i Blekinge. Det ledde till att förstärkning i form av att få en narkossköterska till olycksplatsen förs...

 • Lex Maria om överdos

  En patient med en neuropsykiatrisk funktionsvariation och tidigare drogberoende fick så mycket läkemedel att hen kunde ta en överdos. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.
Hittade du informationen du sökte?