Lex Maria


  • Lex Maria om fallskada

    En patient som vårdades i psykiatrisk slutenvård föll och skadade huvudet. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

  • Lex Maria om felkopplad EKG-utrustning

    EKG-utrustning från två olika tillverkare kopplades ihop av misstag på en klinik på Blekingesjukhuset. Misstaget innebar att den inkommande informationen blev fel. Ingen patient drabbades, men Region ...
Hittade du informationen du sökte?