Lex Maria


 • Lex Maria om fördröjd diagnos 

  En kvinna som sökte vård på grund av en hudförändring på armen fick sin diagnos långt efter undersökning. Hudförändringen bedömdes vara godartad, men när den senare växte togs den bort och skickades f...

 • Lex Maria om försenad diagnos av karies 

  När en patient var på kontroll hos folktandvården visade det sig att karies missats vid tidigare undersökning. Folktandvården anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

 • Lex Maria om bristande rutiner

  I samband med två operationer på Blekingesjukhuset under våren rapporterades det om att sterilitetsrutiner inte följdes. I båda fallen drabbades patienterna av infektioner i operationsområdet. Nu anmä...

 • Lex Maria om fördröjd behandling

  Ett barn som drabbats av oklara blåmärken sökte vård på sin vårdcentral där prover kunde bekräfta trombocytopeni, det vill säga för låg nivå av blodplättar. Läkare skrev remiss till en barnläkare, men...

 • Lex Maria om fördröjd undersökning

  Pandemin ledde till att en patients undersökning blev kraftigt fördröjd. När bedömning och undersökningsresultat var klara visade det sig att patienten hade en spridd cancer. Nu anmäls händelsen enlig...
Hittade du informationen du sökte?