Lex Maria


 • Lex Maria om fördröjt provsvar 

  En patient som hade fått en hudförändring borttagen fick vänta mer än ett halvår på diagnos. När svaret kom visade det sig att patienten hade en elakartad hudförändring och ytterligare åtgärder behövd...

 • Lex Maria om felbedömd patient

  En pojke sökte i somras vård på akuten vid flera tillfällen på grund av kraftiga smärtor. Men hans tillstånd felbedömdes och det visade sig att patienten till sist behövde få sin ena testikel bortoper...

 • Lex Maria om fallskada

  En patient sökte akut sjukvård efter att ha fallit i hemmet. Patienten hade samtidigt svårt med balansen. Läkaren noterade att extrainsatser skulle behövas på vårdavdelningen, men innan patienten kom ...

 • Lex Maria om missad kallelse

  En patient skulle sex veckor efter inläggning på Blekingesjukhuset följas upp med en undersökning, men patienten blev inte uppsatt på väntelista och kallades därför aldrig. Först nio månader senare up...

 • Lex Maria om andningsproblem

  Efter avslutad operation på Blekingesjukhuset blev en patients andningsutrustning felhanterad. Under några minuter kunde patienten bara andas in, men inte ut. Felet upptäcktes och kunde snabbt åtgärda...

 • Lex Maria om försenad operation

  En patient planerades för kirurgi på Blekingesjukhuset på grund av en godartad åkomma. Operationen skulle ske inom senast 12 veckor, men efter 21 veckor hade patienten ännu inte fått någon operationst...

 • Lex Maria om för hög dos läkemedel

  Ett nyfött barn fick för hög dos läkemedel i samband med behandling för andningsbesvär. Barnet fick inga bestående skador. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

 • Lex Maria om brister i kommunikationen 

  Efter kirurgiskt ingrepp på sjukhuset i Karlshamn fick patienten stanna kvar över natten. Hen fortsatte att känna sig påverkad och personalen önskade en jourläkarbedömning. Men kommunikationen mellan ...

 • Lex Maria om fördröjt provsvar

  En patient fick sin hudförändring bortopererad på vårdcentralen, men svaret behandlades inte enligt gängse rutin och blev därför fördröjt. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

 • Lex Maria om försenade provsvar

  En patient som fick hudförändringar provtagna på sin vårdcentral råkade därefter ut för en rad omständigheter som kraftigt försenade svaret. När det kom visade det på allvarlig elakartad hudförändring...

 • Lex Maria om bröstcancer

  En kvinna kontaktade sin vårdcentral om en ny mindre förändring i ena bröstet. Vid samtalet fick hon besked om att den var ofarlig, men ett och ett halvt år senare hade förändringen växt och efterfölj...

 • Lex Maria om fördröjd undersökning

  En patient misstänktes ha drabbats av cancer vilket upptäcktes vid en undersökning på vårdcentralen. Patienten remitterades till en mottagning på Blekingesjukhuset, men handläggningen fördröjdes och n...
Hittade du informationen du sökte?