Lex Maria


 • Lex Maria om självmord

  En patient som vårdades i psykiatrisk öppenvård begick självmord. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

 • Lex Maria om tvångsåtgärder

  En patient som vårdades i psykiatrisk slutenvård blev föremål för tvångsåtgärder enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Åtgärderna var medicinskt väl motiverade, men den juridiska handläggningen bras...

 • Lex Maria om testikelvridning

  Region Blekinge lex Maria-anmäler att en liten pojke miste sin ena testikel på grund av en testikelvridning som inte upptäcktes i tid.

 • Lex Maria om fördröjd utredning 

  En patient sökte vård på sin vårdcentral eftersom vikten och bukomfånget ökat snabbt på kort tid. Läkaren noterade förhöjda värden på leverprover och misstänkte vätska i bukhålan vilket skulle kunna v...
Hittade du informationen du sökte?