Lex Maria


 • Lex Maria om komplikationer vid tömning av böld

  En patient kom till sin vårdcentral på grund av en böld som ökat i storlek. Men komplikationer uppstod och patienten fick så småningom läggas in på sjukhus.

 • Lex Maria om fall från en brits

  En patient som fick vård på psykiatriska akutmottagningen föll från en brits ner på golvet. Patienten, som vid tillfället var påverkad av läkemedel, fick inga skador.

 • Lex Maria om infektion i buken

  En patient med en inflammatorisk tarmsjukdom skulle opereras på grund av att sjukdomen försämrats. Operationen var planerad inom tre månader, men fördröjdes så pass länge att patienten fick en akut in...

 • Lex Maria om fördröjd undersökning

  En patient har vid upprepade tillfällen fått vänta längre än planerat på undersökning av tarmen. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

 • Lex Maria om felgivet läkemedel

  En patient fick av misstag blodförtunnande medicin innan en planerad operation. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.
Hittade du informationen du sökte?