Lex Maria


 • Lex Maria om fördröjd bedömning 

  En patient som opererades för en tumör fick vänta i 58 dagar på bedömning och diagnos. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

 • Lex Maria om hjärninfarkt

  En patient med strokeliknande symptom kallade på ambulans. Patienten hade inga symtom vid undersökning och man fann inget avvikande. När patienten dagen efter sökte vård på akutmottagning upptäcktes e...

 • Lex Maria om dödsfall

  En gravid kvinna kom akut till förlossningen med besvär. Hon undersöktes, men ett avvikande värde uppmärksammades inte förrän på morgonen efter. Akut kejsarsnitt genomfördes.

 • Lex Maria om fördröjd cancerdiagnos

  En patient fick läsa om sin cancerdiagnos på 1177.se innan hen hade fått informationen från den behandlade kliniken. Utredningen från cellprov till diagnos blev dessutom mycket fördröjd. Nu anmäler Re...

 • Lex Maria om fördröjning av behandling

  Ett vävnadsprov som togs under en tarmundersökning bedömdes felaktigt och patienten fick inte rätt diagnos och korrekt behandling. När vävnadsprovet eftergranskades upptäcktes felet och patienten kund...

 • Lex Maria om blodförgiftning

  En patient som vårdades på Blekingesjukhuset fick blodförgiftning efter att en nål hade satts in. Nålen hade inte kontrollerats enligt rutiner vilket orsakade infektionen. Patienten har inte fått någr...

 • Lex Maria om dödsfall

  Tidigare i vintras larmade hemtjänsten i en kommun i Blekinge ambulansen till en patient med andningssvårigheter. Patienten fick behandling i hemmet och bedömdes vara förbättrad och lämnades därför he...
Hittade du informationen du sökte?