Lex Maria


 • Lex Maria om försenad utskrivning

  En utskrivningsklar patient blev kvar på kirurgavdelning efter operation då det inte fanns plats på kommunens korttidsboende. Under tiden försämrades patienten vilket inte uppmärksammades då kontrolle...

 • Lex Maria om hjärnhinneinflammation

  Patient söker till jourcentral med feber, hosta, ont i öron och tryck över bihålorna. Snabbsänkan visar ett lätt förhöjt värde som kan tyda på virusinfektion. Patienten skickas hem med egenvårdsråd fö...

 • Lex Maria om psykiskt lidande 

  En allvarligt sjuk och skör patient vårdades i Barn- och ungdoms­psykiatrins slutenvård. En helg var det många patienter vilket orsakade mycket oro, ångest och ett kraftigt utagerande beteende. Patien...

 • Lex Maria om fel dropp

  En fastande patient med diabetes fick av misstag ett sockerdropp med fel tillsatser. Patienten hade fått insulin och riskerade därför för lågt blodsocker. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt l...

 • Lex Maria om upptäckt av stroke

  En patient som sökte vård med mycket högt blodtryck och diffusa symtom från ena benet hänvisades till distriktsläkare för behandling. När patienten efter helgen åter sökte vård visade det sig att symt...
Hittade du informationen du sökte?