Lex Maria


 • Lex Maria om kraftigt fördröjd diagnos

  En kvinna som är bekymrad över sin svåra ryggsmärta söker vid upprepade tillfällen vård på sin vårdcentral. Hon tar upp sin tidigare sjukhistoria med genomgången bröstcancer och ber att få en röntgenk...

 • Lex Maria om skada på urinblåsa

  I samband med en förlossning hade primärjouren under en period svårt att få kontakt med bakjouren. Förlossningen avslutades slutligen av bakjouren med kejsarsnitt, under operationen uppstod en skada p...

 • Lex Maria om fördröjd behandling

  Behandling av en förändring på hjärtat som upptäckts i samband med en operation fördröjdes. Orsaken till fördröjningen var att svaret på en ultraljudsundersökning inte uppmärksammades av den läkaren s...

 • Lex Maria om försenad diagnos

  En patient opererades för en tumör. Tumören skickades omgående till laboratorium men patienten fick vänta i fem månader på diagnos. Den långa väntetiden orsakade stress, ångest och en mer komplicerad ...

 • Lex Maria om försenad diagnos av benign tumör

  När en patient var på akutbesök hos Folktandvården Blekinge visade det sig att en förändring i käkbenet hade missats vid tidigare undersökning. Folktandvården Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex ...

 • Lex Maria om fördröjt återbesök

  En patient som utreddes för förhöjd risk att drabbas av prostatacancer fick sitt återbesök fördröjt i 10 månader. Patienten utvecklade ingen allvarlig cancer under tiden och ingår nu i ett uppföljning...

 • Lex Maria om fördröjd uppföljning av hudförändring

  Uppföljningen av en patients hudförändring fördröjdes i 14 månader. Förändringen visade sig inte vara allvarlig och fördröjningen har inte lett till några allvarliga konsekvenser för patienten.
Hittade du informationen du sökte?