En höstskog med Region Blekinges vita logotyp i förgrunden

Lex Maria om försenad undersökning

Region Blekinge gör en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) med anledning av en kraftigt fördröjd undersökning. Våren 2018 remitterades en patient i 80-årsåldern till sjukhuset för en tarmundersökning. Symtomen påminde om de som hade undersökts några år tidigare.

Patienten placerades på väntelista och hade önskemål om ort för undersökningen, och fick därför inte någon tid förrän efter sommaren. Patienten avbokade sin tid och hamnade sist i kön igen. När undersökningen väl utfördes i början av 2019 visade det sig att patienten hade en cancer i tjocktarmen.

Det inträffade har utretts och åtgärder planeras och görs för att korta köerna till undersökning. Dessutom ses väntelistorna till den aktuella undersökningen över.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?