Region Blekinges logotyp med bild på vass med en vårdbyggnad i bakgrunden

Lex Maria om fördröjd medicinsk bedömning

En patient som väntade på återbesök efter ögonoperation upplevde en akut försämring på det öga som inte var opererat. En närstående kontaktade vården via e-post. Hantering av e-posten resulterade i att patienten erbjöds en återbesökstid 14 dagar senare.

Ögat som inte var opererat blev mycket sämre. Efter några dagar visade det sig vid ett akutbesök att patienten fått bestående skador. 

Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Rutin kommer förtydligas om att kontakt gällande medicinska frågor inte ska hanteras via e-post utan ska hänvisas till ordinarie medicinsk rådgivning så att en medicinsk bedömning av tillståndet kan göras.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?