Lex Maria om försenad diagnos av bett

När en patient under 18 år var på rutinundersökning i folktandvården visade det sig att hörntänderna i överkäken inte ligger korrekt i tandbågen. Det har gjort att patienten har fått kraftiga skador på granntänderna.

Enligt rutiner ska bettutvecklingskontroll göras får 9 års ålder i samband med rutinundersökning. I patientens journal fanns ingen anteckning av att en bettutvecklingskontroll gjordes.

Patienten är under behandling på specialisttandvården. Behandlingen innebär bland annat att flera tänder får dras ut, bland dem två permanenta framtänder.

På grund av den försenade diagnosen har patienten drabbats av en allvarlig bestående vårdskada och ett ökat vårdbehov. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?