Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om hjärtstillestånd

En patient med flera allvarliga sjukdomstillstånd vårdades under sommaren på en av Blekingesjukhusets vårdavdelningar. Patienten hade bland annat en sviktande och mycket dålig njurfunktion. Det uppfattades inte hur allvarlig situationen var och därför blev behandlingen inte den rätta.

Det ledde till att belastningen på patientens hjärta blev så stor att hen drabbades av ett hjärtstillestånd. Man lyckades få igång hjärtfunktionen igen, men trots det avled patienten några dagar senare. Det inträffade anmäls nu enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?