Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om utsatt läkemedel

I samband med en framgångsrik behandling av en hjärtinfarkt fick en patient nya läkemedel. Av okänd anledning sattes en av de nya medicinerna ut när patienten skrevs ut från sjukhuset. Patienten fick aldrig recept på medicinen trots att behandlingen med den skulle ha fortsatt. Misstaget upptäcktes i samband med ett återbesök och patienten fick då tillbaka sitt läkemedel.

Det finns tydliga riktlinjer och anvisningar om den blodförtunnande behandling som ska ges vid en hjärtinfarkt. Trots att flera läkare hade signerat patientens läkemedelslista upptäcktes inte felet förrän vid återbesöket hos sjuksköterska.

Patienten har inte drabbats av några ytterligare hjärtproblem på grund av doseringsmissen. Bedömningen är att det fanns en allvarlig risk för ny propp och hjärtinfarkt. Det inträffade har därför utretts. Utredningen skickas nu som en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?