Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om hjärtinfarkt

En patient sökte vid flera tillfällen vård på sin vårdcentral på grund av sin diabetes, patienten hade också smärtor i bröstet och andfåddhet vid ansträngning.

Patientens symtom förvärras och hen tar vid flera tillfällen ny kontakt med sin vårdcentral. Trots symtomen finns ingen misstanke om att besvären beror på hjärtat. Till slut kommer patienten till sjukhuset med akuta bröstsmärtor och det konstateras att patienten har en hjärtinfarkt. Under behandlingsförsöken uppstår komplikationer som gör att patientens liv inte går att rädda.

Region Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?