Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om för hög läkemedelsdos

En patient med en neuropsykiatrisk funktionsvariation och fick så mycket läkemedel att hen kunde ta för mycket läkemedel under flera månader. Region Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Den för höga läkemedelsdosen innebar en större risk för biverkningar som kunde påverka hjärta, blodtryck och utveckling av läkemedelsberoende. Patienten fick dock inga biverkningar av det inträffade. Region Blekinge har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården

Hittade du informationen du sökte?