Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om fördröjd undersökning

En patient skulle enligt planering få sin tarm undersökt på Blekingesjukhuset inom två månader efter läkarbesök. Undersökningen blev kraftigt försenad då en redan lång vårdkö förlängdes på grund av coronapandemin. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria

Patientens undersökning blev av först efter ett drygt år och då diagnostiserades en större cancer. Region Blekinge har utrett det inträffade och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria. Förslag till förbättringar som ska möjliggöra fler undersökningar och kortare köer finns och behöver genomföras. Patienten har fått behandling för sin cancer enligt det vårdprogram som finns.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården

Hjälpte informationen på sidan dig?