Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försenade provsvar

En patient som fick hudförändringar provtagna på sin vårdcentral råkade därefter ut för en rad omständigheter som kraftigt försenade svaret. När det kom visade det på allvarlig elakartad hudförändring. Det inträffade anmäls nu av Region Blekinge enligt lex Maria.

Provsvaren efter provtagningarna blev på grund av bemanning på undersökande enhet försenat flera månader. När provet visade på behov av ny operation uppstod ett missförstånd och fel ärr blev föremål för ny operation. Under sommaren uppstod dessutom tekniska problem med utskrifter av svar vilket ytterligare försenade besked.

Sedan raden av olyckliga fel och omständigheter uppdagats har patienten blivit opererad i rätt område och det finns inga tecken till att tillståndet förvärrats eller spritt sig.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?