Lex Maria

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om brister i kommunikationen 

Efter kirurgiskt ingrepp på sjukhuset i Karlshamn fick patienten stanna kvar över natten. Hen fortsatte att känna sig påverkad och personalen önskade en jourläkarbedömning. Men kommunikationen mellan ansvariga läkare brast och patienten fick föras till Karlskrona med ambulans för bedömning. Nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt lex Maria.

Tillståndet för patienten var aldrig kritiskt och hen kunde skrivas ut från sjukhuset någon dag senare. Den rutin som finns fungerade inte i detta fall och därför utredde Region Blekinge händelsen. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?