Landstinget Blekinge tvingas reservera vaccinet mot säsongsinfluensa till särskilt utsatta riskgrupper. Det är en ökad efterfrågan, och det faktum att det inte finns mer vaccin att beställa, som gjort att vaccinet nu inte räcker till alla.

För att personer som löper störst risk att bli svårt sjuka av influensan ska få ett skydd, reserverar landstinget nu sitt kvarvarande vaccinförråd för särskilt utsatta riskgrupper.

Dessa riskgrupper är gravida som passerat graviditetsvecka 16, samt vuxna och barn över 6 månaders ålder med en medicinsk risk i form av

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Grupper som tidigare fått möjlighet att vaccinera sig, som personer över 65 år utan medicinsk riskgruppstillhörighet och sjukvårdspersonal, får därför tyvärr stå tillbaka från och med torsdagen den 29 november.

Hjälpte informationen på sidan dig?