En karta som visar utbredningen av TBE i norra Europa 2018

Källa: Fästing.nu i samarbete med epidemiolog på Folkhälsomyndigheten

Dags att tänka på vaccination mot TBE

Personer som bör vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation bör göra det under de kommande månaderna för att hinna få ett skydd mot sjukdomen. Det gäller framför allt personer i Blekinges riskområden Aspö och Ryssberget.

Antalet fall av TBE ökar i Blekinge liksom i övriga Sverige. Fram till och med 2016 diagnosticerades 1-2 fall per år i Blekinge, men under 2017 hittades 9 fall och under 2018 hittades 4 fall. Alla var ovaccinerade och de flesta smittades inom redan kända riskområden i Blekinge som Aspö och Ryssberget.

TBE (tick borne encephalitis) eller fästingburen hjärninflammation är en virusinfektion som sprids med fästingar. De flesta människor som smittas blir inte sjuka eller får endast milda symptom. Cirka 25-30 procent får dock en allvarlig infektion med hjärninflammation som kan yttra sig i form av hög feber, huvudvärk, kramper, förlamning, förvirringstillstånd och medvetanderubbning.

Rekommendation om vaccinering

Det finns vaccin mot TBE som har god skyddseffekt. Vaccination rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna.

Riskområden i Blekinge är Aspö och Ryssberget. I Sverige i övrigt är risken störst i Stockholms skärgård, Mälardalen, runt Vänern och kustområden norr om Göteborg.

För att få skydd mot sjukdomen inför kommande fästingsäsong bör personer i riskområdena under 50 år börja vaccinera sig i februari-mars (två doser) och personer över 50 år i januari-februari (3 doser).

Hjälpte informationen på sidan dig?