Bild på Camilla Andersson avdelningschef ambulansen öst, Ulf Lindberg ambulanssjuksköterska, Birgitta Ståhl (M) ordförande regionfullmäktige, Daniel Enwide projektchef Skanska, Åsa Norrby servicedirektör.  De håller i var sin spade och står framför en grushög.

Byggstart för nya ambulansstationen i Karlskrona

Idag togs det första spadtaget till en ny ambulansstation i Torskors i Karlskrona. Våren 2021 ska moderna och ändamålsenliga lokaler stå redo för ambulansverksamheten.

Den nuvarande ambulansstationen på sjukhusområdet i Karlskrona är sliten och omodern, och saknar tillräckligt med plats för såväl personal som fordon. Den nya och mer ändamålsenliga ambulansstationen ska förbättra personalens arbetsmiljö och bidra till en mer effektiv verksamhet. Placeringen i Torskors, med närhet till E22, ger bättre förutsättningar för ambulansen att nå prioriterade larm inom ett större geografiskt område.

Den nya ambulansstationen blir i två våningsplan med en totalyta på 2 200 kvadratmeter. Byggnaden kommer att vara utformad likadant som den nya ambulansstationen i Karlshamn. Förutom garage för tolv bilar kommer det att finnas utrymmen för bland annat biltvätt, utbildning, personalkök, omklädning, övernattning, administration och gym.

Region Blekinge bygger den nya ambulansstationen enligt en miljöklassning som kallas Miljöbyggnad nivå silver. Det innebär att byggnaden kommer att leva upp till särskilda miljökrav vad gäller bland annat materialval, energianvändning och inomhusmiljö. Det kommer exempelvis att monteras solceller på taket och finnas behovsstyrd ventilation i alla rum.

Byggnaden beräknas kosta drygt 82 miljoner kronor, och stå klar våren 2021.

På bilden: Camilla Andersson avdelningschef ambulansen öst, Ulf Lindberg ambulanssjuksköterska, Birgitta Ståhl (M) ordförande regionfullmäktige, Daniel Enwide projektchef Skanska, Åsa Norrby servicedirektör.

Hittade du informationen du sökte?