Dags att vaccinera sig mot TBE

Personer som ska vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation bör göra det under de kommande månaderna för att hinna få ett skydd mot sjukdomen. Det gäller framför allt personer i Blekinges riskområden Aspö, Utlängan/Stenshamn och Ryssberget.

Antalet fall av TBE ökar i Blekinge liksom i övriga Sverige. Fram till och med 2016 diagnostiserades en till två fall per år i Blekinge, men under 2017 hittades nio fall följt av fyra fall 2018 och tre fall 2019. Alla var ovaccinerade och de flesta smittades inom redan kända riskområden i Blekinge som Aspö, Utlängan/Stenshamn och Ryssberget.

TBE (tick borne encephalitis) eller fästingburen hjärninflammation är en virusinfektion som sprids med fästingar. De flesta människor som smittas blir inte sjuka eller får endast milda symptom. Cirka 25-30 procent får dock en allvarlig infektion med hjärninflammation som kan yttra sig i form av hög feber, huvudvärk, kramper, förlamning, förvirringstillstånd och medvetanderubbning.

Rekommendation om vaccinering

Det finns vaccin mot TBE som har god skyddseffekt. Vaccination rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna.

Riskområden i Blekinge är Aspö, Utlängan/Stenshamn och Ryssberget. I Sverige i övrigt är risken störst i Stockholms skärgård, Mälardalen, runt Vänern och kustområden norr om Göteborg.

När bör du vaccinera dig?

Vaccination mot TBE bör helst ske i god tid innan fästingsäsongen för att du ska få ett fullgott skydd. Om fästingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent att vaccinera dig eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten.

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig.

Hjälpte informationen på sidan dig?