Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge har gått upp i förstärkningsläge

För att klara av att möta behovet av vård av patienter som eventuellt smittats av coronaviruset (covid-19) gick hälso- och sjukvården inom Region Blekinge upp från stabsläge till förstärkningsläge måndagen den 16 mars.

Förstärkningsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning med representanter från olika verksamheter har tillsats för att hantera situationen med nya coronaviruset (covid-19).

– Vi har under en tid arbetat med förberedelser i stabsläge och övergår nu till förstärkningsläge. Vi arbetar i nära samverkan med regionledning och övriga vårdgivare och stärker nu samarbetet ytterligare internt och externt för att vi fortsatt ska kunna ta hand om alla patienter på ett tryggt och säkert sätt, säger Henrik Magnell, stabschef Regionalsärskild sjukvårdsledning.

Just nu har vi ingen känd smittspridning i Blekinge och inga patienter som smittats av coronaviruset covid-19 vårdas på sjukhuset. Det är viktigt att observera att sjukhuset inte genomför provtagning av coronavirus på patienter som inte ska läggas in på sjukhuset.

Stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge

Stabsläge: innebär att en särskild sjukvårdsledning etableras och att den håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge: innebär att en särskild sjukvårdsledning etableras och att den vidtar åtgärder för att stärka viktiga funktioner.

Katastrofläge: innebär att en särskild sjukvårdsledning etableras och tar alla resurser i anspråk.

Källa: Socialstyrelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?