Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor

Regionstyrelsen fick information om covid-19

Smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö och säkerhetschefen Stefan Österström informerade vid gårdagens sammanträde regionstyrelsen om det aktuella läget i Blekinge kring coronaviruset (covid-19).

Styrelsen fattade även beslut i bland annat följande ärenden, som slutgiltig beslutsinstans:
  • månadsrapport för januari
  • svar på revisorers granskning av vårdskador
  • ekonomiska bidrag inom ramen för satsningen hälsolyftet.

Vidare fattade styrelsen beslut i bland annat följande ärenden, med regionfullmäktige som slutgiltig beslutsinstans:

  • Region Blekinges årsredovisning
  • återrapportering om Blekingetrafikens sommarkort för skolungdomar.

Här kan du läsa beslutsunderlag till alla politiska sammanträden i Region Blekinge Länk till annan webbplats..

 
Hittade du informationen du sökte?