Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor

Operationer som kan vänta fortsatt uppskjutna

Blekingesjukhuset i Karlshamn och Karlskrona fortsätter skjuta upp operationer som kan vänta. Det beslutet har fattats av regional särskild sjukvårdsledning, en del av krisledningen med anledning av coronaviruset (covid-19) i Blekinge.

 - Det innebär att vi prioriterar de operationer som är nödvändiga att genomföra skyndsamt, medan andra operationer får vänta, säger Stefan Österström, stabschef för krisledningen i Region Blekinge.

Orsaken är att Blekingesjukhuset behöver hushålla med förbrukningsmaterial och skyddsutrustning. Detta för att kunna genomföra prioriterade operationer och på ett säkert sätt vårda patienter med coronavirus. Dessutom behöver viss personal, som i normalfallet skulle ha deltagit i operationerna, just nu utbildas för att i ett senare skede kunna hjälpa till med att vårda inlagda patienter som blivit svårt sjuka i coronavirus.

Det var den 16 mars som Blekingesjukhuset började skjuta upp icke brådskande operationer vid ortopedkliniken, kirurgkliniken, öron-, näs- och halskliniken, ögonkliniken och kvinnokliniken. Nu kommer detta att fortsätta, preliminärt under ytterligare en månad.

- Men vi utvärderar hela tiden läget och är beredda att fatta nya beslut utifrån den situation som råder, säger Stefan Österström.

Välkomnar personal

Region Blekinge kommer i dag att gå ut med en intresseanmälan för att jobba i organisationen. Intresseanmälan kommer vara tillgänglig från webbplatsen regionblekinge.se Länk till annan webbplats..

Bakgrunden är Region Blekinges arbete för att kunna hantera personalförsörjningen under coronapandemin.

- Hur kommer till exempel vår verksamhet att påverkas av en hög sjukfrånvaro? Vi har tittat på hur vi kan använda våra egna medarbetare, men även vilka utomstående personalresurser vi har möjlighet att få in i organisationen med kort varsel, säger HR-direktören Jonas Kullberg.

Region Blekinge har också gjort riskbedömningar för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö även under en pressad situation, berättar Jonas Kullberg.

- Jag ser arbetsmiljön som en mycket angelägen fråga. Att det ändå kommer bli en påfrestande tid för våra medarbetare är tyvärr oundvikligt.

Hjälpte informationen på sidan dig?