Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

All icke akut tandvård skjuts upp

Med anledning av coronaviruset (covid-19) erbjuder folktandvården i Blekinge från och med måndagen den 6 april enbart akut tandvård. Detta gäller inledningsvis till den 31 maj.

Den beslutade åtgärden om att bara erbjuda akuttandvård beror på Region Blekinges minskade tillgång på sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning. Material och utrustning behövs inom hälso- och sjukvården och på de kliniker där folktandvården bedriver akut tandvård.

- Vi behöver alla hjälpas åt. Det handlar dels om att minska smittspridning och dels om att hushålla med våra resurser, såväl material som personal. Vi vidtar nu dessa åtgärder för att säkerställa en trygg och säker tandvård både för våra patienter och våra medarbetare. Vi hoppas att våra patienter har förståelse för att vi tagit dessa beslut. För oss är det självklart att omprioritera vår verksamhet både för tandvårdens skull, men även för att stötta sjukvården, säger Håkan Bergevi, tandvårdsdirektör.

Akuta besök

Två kliniker i Blekinge håller öppet för akutbesök, folktandvården i Karlskrona och folktandvården i Karlshamn. Endast patienter med akuta besvär tas emot och patienten måste boka tid för det akuta besöket. Det görs genom att ringa till den klinik som patienten tillhör.

Patienter som är i behov av akut tandvård under jourtid (lördag eller röd dag) ringer 0455-73 10 00 mellan klockan 9.00-11.00 för hänvisning till jourhavande tandläkare.

På de två kliniker som är öppna för akutbesök kommer patienter utan luftvägssymtom (snuva, hosta, halsont eller feber) att tas emot.

Patienter med akut behov av tandvård som uppvisar luftvägssymtom (snuva, hosta, halsont eller feber) eller har konstaterad coronasmitta kommer att tas om hand av orofacial medicin på Blekingesjukhuset i Karlskrona, i samarbete med infektionskliniken. (Orofacial medicin tar emot patienter som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ett speciellt omhändertagande för att kunna genomföra en tandvårdsbehandling.) Patienten kontaktar sin klinik, som hjälper vidare i vårdkedjan.

Bokade besök för tandreglering

Patienter med pågående, prioriterade tandregleringsinsatser kommer fortsättningsvis tas emot för inbokade besök på tandregleringsklinikerna i Karlskrona och Karlshamn.

Hjälpte informationen på sidan dig?