Företagsjour ska hjälpa länets företagare i coronavirusets spår

Region Blekinges enhet för regional utveckling ställer om för att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset (covid-19) medför för näringslivet i Blekinge. En första konkret åtgärd är att Region Blekinge öppnar en företagsjour dit företag kan ringa för att få hjälp med att hitta rätt aktör och finansiering.

- Vi måste ställa om verksamheten och fokusera på insatser som kan mildra effekterna av coronaviruset för Blekinges näringsliv, säger Johan Sandberg, ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Vi som regionalt utvecklingsansvariga har ett ansvar att hjälpa näringslivet i denna kris och vi kommer löpande att besluta om fler åtgärder utifrån företagens behov, tillägger han.

Företagsjour

För att hjälpa Blekinges företagare att navigera i alla de olika typer av finansiering och stöd som finns öppnar Region Blekinge en företagsjour. Till företagsjouren kan företagare ringa när de behöver hjälp och råd i exempelvis vilka typer av lån och finansiering som erbjuds. Syftet är att göra det enkelt för företagaren att hitta rätt hjälp.

- I vissa fall finns rätt typ av stöd hos oss på Region Blekinge, men i andra fall kommer vi lotsa den som ringer vidare till rätt aktör eller till sin kommun som arbetar hårt med lokala insatser, säger Catharina Rosenquist, näringslivsstrateg på Region Blekinge. Vi vill göra det så enkelt som möjligt att snabbt hitta rätt hjälp och stöd i dessa tuffa tider.

Företagsjouren öppnar idag fredag 3 april, och kommer ha öppet varje vardag klockan 9:00 - 12:00. Jouren nås på telefonnummer 0455-73 72 15 eller på e-post regionalutveckling@regionblekinge.se (skriv "Företagsjour" i ämnesraden).

Utökat brygglån från Almi

Almi Företagspartner som ägs av staten och regionerna tillsammans, har fått utökade statliga medel till ett så kallat brygglån som riktar sig till små och medelstora företag som har finansieringsbehov till följd av coronavirusets spridning.

Nyföretagarcentrum får utökat uppdrag

Nyföretagarcentrum, som finns i alla kommuner, kommer också att kunna erbjuda stöd till mindre företag som drabbats hårt av coronapandemins effekter. Stöd i from av hjälp att hitta och söka finansiering från både regionala och nationella aktörer samt olika insatser för att kompetensutveckla företagen i omställning och krishantering.

Ökat hemsändningsbidrag till kommuner

Region Blekinge utökar hemsändningsbidraget med ytterligare 1,2 miljoner av de statliga pengarna för att tillsammans med kommunerna möjliggöra att fler personer över 70 år på landsbygden kan få varor hemkörda från närmsta livsmedelsbutik.

Region Blekinges logotyp med bild på en bokskog
Hittade du informationen du sökte?