Provtagningsbuss för personal inom vård och omsorg

För att minimera risken för spridning av coronasmitta har Region Blekinge startat en provtagningsbuss för personal inom vård och omsorg som har symtom på luftvägsinfektion.

Provtagningen gäller personal inom hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet som visar symtom på luftvägsinfektion. Provet är till för att ta reda på om personen bär på coronasmittan som leder till sjukdomen covid-19. Det är personens närmaste chef som beställer provtagningen i provtagningsbussen.

Det kommer att finnas en provtagningsbuss i Blekinge, på förmiddagen i Karlshamn och på eftermiddagen i Karlskrona. Den kommer att finnas på plats för provtagning under en timme varje dag från måndag till och med torsdag. De personer som testas positivt får stanna hemma tills de är symtomfria plus ytterligare två dagar.

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor
Hjälpte informationen på sidan dig?