Region Blekinges logotyp med bild på en lite kille som sitter med ett stetoskop på en brygga

Extra vaccination efter utbrott av kikhosta i Jämjö

Barn och kvinnor i Jämjö och närliggande orter kommer erbjudas extra vaccination mot kikhosta. Bakgrunden är ett utbrott av den smittsamma sjukdomen.

 - Vi vidtar denna åtgärd för att förhindra vidare spridning av kikhosta och framför allt skydda spädbarn, som kan bli allvarligt sjuka, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

Sedan mitten av februari i år har ett 30-tal fall av kikhosta konstaterats bland förskole- och  skolbarn och deras föräldrar i Jämjö. Detta trots att barnen fått vaccin mot kikhosta enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige. Föräldrarna till dessa barn tillhör oftast den generation som inte blev vaccinerad mot kikhosta, under åren 1979 till 1996. En stor del av dem som inte blev vaccinerade fick i stället sjukdomen före tioårsåldern.

- Vaccination har minskat förekomsten av kikhosta kraftigt, men sjukdomen är ändå relativt vanlig i Sverige, säger Bengt Wittesjö.

Mycket smittsam infektion

Kikhosta är en mycket smittsam bakterieinfektion. I typiska fall börjar den som en förkylning med hosta och ibland lite feber. Efter ett tag tilltar hostan och den blir mer attackliknande och intensiv. Efter några veckor kommer de karaktäristiska kikningarna, det vill säga att man hostar så att man tappar andan.

För barn under ett år kan kikhosta vara en allvarlig och ibland livshotande sjukdom. Vid utbrott av kikhosta i ett samhälle är det därför extra viktigt att skydda spädbarnen. Genom vaccination av gravida överförs mammans antikroppar till barnet. Därmed får barn ett skydd under de första levnadsmånaderna, innan de själva hunnit få ett vaccinationsskydd.

- Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, berättar Bengt Wittesjö, som fattat beslutet om extra vaccination tillsammans med barn- och kvinnohälsovårdsöverläkare, skolläkare och Folkhälsomyndigheten.

Erbjudandet kommer under maj och juni i år att gå till vårdnadshavare för barn och för kvinnor i barnafödande ålder som bor i Jämjö, Ramdala, Torhamn, Fågelmara och på Sturkö.

Kvinnor uppmanas kontakta sin vårdcentral

- Vi uppmanar kvinnor som bor i berörda orter att själva kontakta sin vårdcentral. Det gäller dig som är gravid eller planerar att skaffa barn de närmaste åren. Ta även del av den information vi går ut med i bland annat annonser i våra lokala dagstidningar, säger Bengt Wittesjö.

Även vårdpersonal inom barn- och kvinnohälsovården kommer erbjudas extra vaccination.

Enbart kikhostevaccin finns inte, utan det ingår i kombinationsvacciner som även innehåller vaccin mot stelkramp och difteri. I det allmänna barnvaccinationsprogrammet får barnen vaccin mot bland annat kikhosta vid 3 månader, 5 månader, 12 månader, 5 år och i årskurs 8.

Rekommendation för barn och kvinnor i Jämjö, Ramdala, Sturkö, Torhamn och Fågelmara

Spädbarn: Första dosen tidigareläggs till 2,5 månaders ålder via barnavårdscentralen (bvc).

Barn, 2-3 år: En extrados via barnavårdscentralen. 2-åringarna får sedan sin ordinarie dos vid 5 års ålder. För 3-åringarna förskjuts den ordinarie 5-årsdosen till 6 års ålder och ska då ges via elevhälsan.

Barn, 4 år: 5-årsdosen tidigareläggs till 4 års ålder via barnavårdscentralen.

Barn, årskurs 4 och 5: En extra påfyllnadsdos via elevhälsan. Därefter ordinarie påfyllnadsdos i årskurs 8.

Kvinnor i barnafödande ålder: En påfyllnadsdos via vårdcentralen till den som tidigare är ovaccinerad eller fick sin senaste dos för mer än 10 år sedan.

Gravida: En påfyllnadsdos från graviditetsvecka 28 via vårdcentralen.

Personal vid Jämjö och Lyckeby vårdcentral inklusive dessa vårdcentralers barnavårdcentral (bvc). Dessutom personal vid BB, förlossningsavdelningen, kvinnohälsovården i Karlskrona, barn- och ungdomskliniken: En påfyllnadsdos via vårdcentralen eller regionhälsan till den som tidigare är ovaccinerad eller fick sin senaste dos för mer än 10 år sedan.

Datum för extra vaccination för dig som tillhör Jämjö vårdcentral

Följande datum för vaccination gäller dig som tillhör (är listad vid) Jämjö vårdcentral. Om du tillhör en annan vårdcentral ska du kontakta din vårdcentral för information om extra vaccination mot kikhosta.

Barn födda 2016-2018

  • Torsdagen den 14 maj, klockan 10-12: barn födda januari-juni 2016.
  • Torsdagen den 14 maj, klockan 13-15: barn födda juli-december 2016.
  • Onsdagen den 13 maj, klockan 10-12: barn födda januari-juni 2017.
  • Onsdagen 13 maj, klockan  13-15: barn födda juli-december 2017.
  • Måndagen den 18 maj klockan 10-12: barn födda januari-juni 2018.

Kvinnor födda 1979-1996

  • Måndagen den 18 maj, klockan 13-15: kvinnor födda den 1-10 i varje månad.
  • Torsdagen den 28 maj, klockan 13-15: kvinnor födda den 11-21 i varje månad.
  • Torsdag den 4 juni klockan 13-15: kvinnor födda den 22-31 i varje månad.

Restriktioner för medföljande på grund av coronaviruset

Endast en (1) person som inte själv bär på en sjukdom som kan smitta får följa med vårdsökande till mottagningar, vårdcentraler eller folktandvårdens kliniker. Om den vårdsökande är ett barn får två (2) vårdnadshavare som inte bär på en sjukdom och kan smitta följa med.

Hjälpte informationen på sidan dig?