Intagsstopp vid en av Blekingesjukhusets avdelningar

Det råder för närvarande intagsstopp på kirurgavdelning 49 vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Inga nya patienter läggs in vid avdelningen. Orsaken är smittspridning av coronaviruset på avdelningen.

 - Vi har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa smittspridningen och därmed även skydda våra patienter från att smittas av coronaviruset, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Att det förekommer smittspridning bland personal inom hälso- och sjukvården i Blekinge är känt sedan tidigare, inte minst genom provtagningar. Men nu har en av avdelningarna vid Blekingesjukhuset drabbats extra hårt. Hittills har sju anställda på avdelning 49 konstaterats ha covid-19. Det finns även misstanke om fler smittade.

Tyvärr har det även konstaterats att två patienter som varit inlagda vid avdelningen har blivit sjuka i covid-19. En av dem är en patient som för närvarande får vård för covid-19 på sjukhuset. Den andra patienten är den kvinna i 70-årsåldern som Region Blekinge i går meddelade hade avlidit till följd av covid-19.

- Vi har tidigare kopplat sjukdomsfallet till ett äldreboende.Vid smittspårningen har det dock framkommit att denna person sannolikt smittats i samband med vård på den berörda avdelningen, säger Bengt Wittesjö.

Åtgärder för att minska risken för smittspridning

Region Blekinge har vidtagit ett antal åtgärder för att minska risken för vidare smittspridning bland personal och till patienter:

  • Det råder intagsstopp för patienter till kirurgavdelning 49. Det innebär att inga nya patienter läggs in vid avdelningen.
  • Alla som arbetar vid avdelningen bär munskydd när de vistas nära patienterna.
  • Extra provtagning för coronaviruset utförs på personal som under den senaste tiden haft nära kontakt med avdelningen eller dess personal.
  • Kirurgkliniken har ringt och pratat med patienter som varit inlagda vid avdelningen den senaste tiden, och alla dessa har fått ett särskilt telefonnummer de kan ringa till om de är oroliga eller har frågor.

- Vi har sett till att omdirigera nya patienter till andra avdelningar och planerar kontinuerligt för att hantera vårdbehovet. Vidare har vi tät dialog med smittskyddsläkaren och följer noga de åtgärder vi vidtar och de rutiner vi bestämt ska gälla, säger Claes Hjalmarsson, verksamhetschef vid kirurgkliniken.

Region Blekinge hanterar smittspridningen inom ramen för krisledningen kring coronaviruset.

- Det är högsta prioritet för oss att säkra en trygg vårdmiljö för såväl våra patienter som våra medarbetare, så vi tar situationen på största allvar och vidtar alla nödvändiga åtgärder, Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef i Region Blekinge.

Om du är sjuk, sök vård när du behöver det

Trots smittspridningsläget på den berörda avdelningen bedömer Bengt Wittesjö att det generellt inte finns en ökad risk för att smittas när man besöker hälso- och sjukvården i Blekinge:

- Om du är sjuk och behöver vård ska du inte tveka att kontakta oss som vanligt.

På 1177.se kan du läsa mer om hur du söker vård i Blekinge under coronapandemin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Blekinges logotyp med bild på en svan
Hjälpte informationen på sidan dig?