Region Blekinges logotyp med bild på vass med en vårdbyggnad i bakgrunden

Utökad provtagning för personal

Region Blekinge utökar provtagningen för hälso- och sjukvårds- och omsorgspersonal vid misstänkt covid-19.

Nu förbereder sig Region Blekinge för att från och med nästa vecka (från måndagen den 25 maj) erbjuda all personal som arbetar i hälso- och sjukvårdens verksamhet, och personal i äldreomsorg och funktionshinderomsorg, att provtas för covid-19.

Precis som tidigare är det personal med symptom som feber eller luftvägssymtom (snuva, hosta, eller halsont), som kan lämna prov för covid-19.

- I dag klarar vi cirka 50 prover per dag. Inom kort får vi dock en kapacitetsökning, säger Mats Berggren, operativ chef för regional särskild sjukvårdsledning.

För att klara ökningen upphör den mobila verksamhet för provtagning som hittills varit igång. Från den 25 maj ska all personal med symptom själv kontakta sin egen vårdcentral för provtagning. För sjukhuspersonal i Karlskrona gäller i stället att man ska kontakta infektionskliniken. Personalen kan boka direkt. Det behövs inget beslut av chef, såsom tidigare.

I första skedet handlar det om personal i hälso- och sjukvårdens verksamhet, äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

- Planering pågår dock för att vi i inom kort ska kunna erbjuda detta även till personal inom annan samhällsviktig verksamhet, såsom blåljuspersonal. Vi ber att få återkomma med besked om när denna del startar, avslutar Mats Berggren.

Hjälpte informationen på sidan dig?