Tandvården i Blekinge öppnar stegvis

Den 1 juni öppnar folktandvården i Blekinge stegvis upp igen efter att verksamheten sedan den 6 april enbart har varit öppen för akuta besök på klinikerna i Karlshamn och Karlskrona. Stängningen berodde på en begränsad tillgång till munskydd.

Eftersom tillgången nu är tryggad kommer folktandvården att börja kalla utvalda patientgrupper, inledningsvis är det barn och unga vuxna (3–23 år), som är prioriterade. Folktandvården kommer att kontakta patient/målsman till de patienter som är prioriterade. Utöver barn och unga vuxna är det främst akutbesök som kommer att tas emot under de kommande månaderna. Det går alltså inte att själv ringa och boka tid för annat än akuta besvär och då får man hjälp på akutklinikerna i Karlshamn eller Karlskrona.

Akutbesök

Två kliniker i Blekinge håller fortsatt öppet för akutbesök, folktandvården i Karlskrona och folktandvården i Karlshamn. Om du behöver boka tid för ett akutbesök, gör du det genom att ringa till den klinik som du tillhör. Där får du information om vilken av de två öppna klinikerna du kommer att få vård på. Är du i behov av akut tandvård under jourtid (lördag eller röd dag) ringer du 0455-73 10 00 mellan klockan 9.00-11.00 för hänvisning till jourhavande tandläkare.

På de två kliniker som är öppna för akutbesök kommer patienter utan luftvägssymtom (snuva, hosta, halsont eller feber) att tas emot.

Öppning för fler patientgrupper

Från vecka 34 kommer alla tandvårdskliniker i länet att vara öppna igen. När öppningen sker kommer folktandvården även att kalla patienter utöver den nu prioriterade patientgruppen, barn och unga vuxna. Även då, och tills folkhälsomyndigheten meddelar något annat, kommer färre patienter att kallas för att säkerställa att de rekommendationer som finns gällande bland annat avstånd i väntrum följs.

Restriktioner för medföljande till besök vid våra mottagningar

Endast en (1) person som inte själv bär på en sjukdom som kan smitta får följa med vårdsökande till mottagningar, vårdcentraler eller folktandvårdens kliniker. Om den vårdsökande är ett barn får två (2) vårdnadshavare som inte bär på en sjukdom och kan smitta följa med.

Region Blekinges logotyp med bild på vass med en vårdbyggnad i bakgrunden
Hjälpte informationen på sidan dig?