Region Blekinge inför ny rutin

för visir eller munskydd

Nu inför Region Blekinge en ny rutin som ska minska risken för spridning av coronaviruset från vårdpersonal till patienter. Vid vårdsituationer som innebär att personalen är nära patientens ansikte ska barriärskydd i form av visir eller munskydd användas.

 - Det här är en extra försiktighetsåtgärd, säger Bengt Wittesjö, Region Blekinges smittskyddsläkare, som är den som beslutat om den nya rutinen.

Coronaviruset smittar genom dropp- och kontaktsmitta, det vill säga via droppar och sekret från luftvägarna, som sprids framförallt när någon hostar eller nyser, och vid nära kontakt mellan personer. Även indirekt kontaktsmitta förekommer, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål i närheten av personer som är smittade med coronaviruset.

Avgörande för att minimera risken för smitta från personal till patienter är först och främst att:

  • personal som känner minsta sjukdomssymtom stannar hemma
  • all personal är noga med att följa basala hygienrutiner och klädregler.

- Vid vård och omsorg av äldre, där man ofta har mycket nära kontakt och fysisk distans inte är möjlig, kan spridning från personal med inga eller mycket milda symptom spela en viss roll. Det kan även gälla smittspridning mellan personal som hjälps åt i sådana situationer. Därför inför vi nu den nya rutinen med visir eller munskydd, förklarar Bengt Wittesjö.

Olika användning beroende på verksamhet

I verksamheter där det finns äldre patienter eller patienter i någon annan riskgrupp, kan personal använda barriärskydd i samband med vård av alla patienter, medan personal i andra verksamheter kan bära skydden i enstaka vårdsituationer.

- Det kan även gälla i vissa situationer inom öppenvården, det vill säga i kontakt med patienter som inte är inneliggande på sjukhus, säger Peter Janson, chefläkare för den specialiserade vården i Blekinge.

Region Blekinges logotyp med bild på vass med en vårdbyggnad i bakgrunden
Hjälpte informationen på sidan dig?