Region Blekinge utökar testning och smittspårning av covid-19

Region Blekinges krisledningsnämnd har beslutat att kraftigt utöka antalet provtagningar för coronasmitta. Det ska bli möjligt genom att invånare i Blekinge med symtom på sjukdomen kan beställa provtagning via 1177.se.

- Det här är ett sätt att kunna utöka provtagning och smittspårning kraftigt enligt det uppdrag vi fått från regeringen, säger regionrådet Lennarth Förberg (M).

Egenprovtagning

Invånare i Blekinge som har symtom på covid-19 kommer att kunna logga in på e-tjänsterna på 1177.se och beställa egenprovtagning. De får då hem material för egenprovtagning eller kan med hjälp av ombud hämta sådana på utlämningsställen. De tar sedan själva prov från svalget och skickar in för analys. Svaret kommer inom några dagar på 1177-kontot.

- Vi arbetar nu för att snarast få system och organisation att fungera och vi behöver anlita externt laboratorium för analyserna för att klara den mängd det blir frågan om. Jag hoppas att det ska kunna börja fungera inom de närmaste veckorna, säger säkerhetschef Stefan Österström.

Mer resurser till smittspårning

Region Blekinge fortsätter att själv sköta provtagning av patienter inom vården och boende inom omsorgen samt personal inom vård och omsorg. Dessutom utökas smittspårningen med hjälp av extra resurser till smittskyddsenheten.

- Med en utökad provtagning förväntar vi oss naturligtvis även flera positiva fall som behöver kontaktas för smittspårning, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Symtom för provtagning

Beställning av provtagning via 1177.se gäller invånare i Blekinge med symtom på coronasmitta - feber eller symptom från luftvägarna (inklusive förändrat lukt- och smaksinne).

Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor
Hjälpte informationen på sidan dig?