Blodgivare testas för antikroppar mot covid-19

Blodgivare i Blekinge kommer att testas för antikroppar mot covid-19, ett test som visar om man haft sjukdomen.

Testerna görs för att få en uppfattning om hur utbredd smittan är i Blekinge och som en förberedelse för en allmän antikroppstestning på bred front senare i höst.

- Testningen av blodgivare utgör en viktig del i bedömningen av hur utbredd coronasmittan är i Blekinge och hjälper oss bedöma när det är dags att starta tester i större skala, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Testet görs bara i samband med blodgivning och inte i samband med nyregistrering av blodgivare. När blodgivaren lämnar blod på blodcentralen tas samtidigt ett prov för analys för antikroppar mot covid-19. De som testar positivt, och alltså har antikroppar mot covid-19 i blodet, kommer att få ett brev med besked om detta inom fyra veckor efter provtagningen. Har man inte fått något brev efter fyra veckor var provet negativt och innehöll inga antikroppar mot covid-19. Proverna tas av blodcentralens personal och analyseras på Region Blekinges eget laboratorium.

Hur många som provtagits och andelen som haft antikroppar mot covid-19 kommer sedan att redovisas till Folkhälsomyndigheten, och på Region Blekinges webbplats och pressträffar.

Hjälpte informationen på sidan dig?