Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Fakta om antikroppstester 

Vi får många frågor om antikroppstester som visar om man har haft sjukdomen covid-19. Region Blekinge planerar att införa sådana test tidigast hösten 2020. Här nedan följer information om det rådande läget.

Allmänt om antikroppstester

Antikroppstester kan användas för att avgöra om man tidigare har haft covid-19 eller ej. Ett positivt antikroppssvar tyder på genomgången infektion och immunitet under en begränsad tid, som utifrån nuvarande kunskapsläge bedöms till cirka sex månader. För att kunna lita på provsvaret ställs mycket höga krav på analysmetoden. För närvarande rekommenderas inte att man köper antikroppstester via nätet eller exempelvis på apotek.

Hur säkert är provsvaret?

Oavsett hur bra testerna är finns det alltid en liten risk att ett positivt prov kan vara felaktigt - så kallat falskt positivt. Ju färre personer i en befolkning som haft sjukdomen desto större är denna risk. För närvarande bedöms färre än fem procent av Blekinges befolkning ha haft covid-19 och då är risken för stor att man får falskt positiva provsvar och därmed invaggas i en falsk trygghet om att man är skyddad men i verkligheten ändå riskerar att bli smittad. Då riskerar man även att smitta andra, exempelvis anhöriga som tillhör riskgrupp för allvarliga komplikationer av sjukdomen.

Prioriteringsordning

Eftersom provtagning för antikroppar är resurskrävande, då det krävs blodprovstagning från ett blodkärl i armen, behöver hälso- och sjukvården prioritera vilka som i första hand kan bli aktuella för provtagning. Dessa grupper är i prioriteringsordning:

  1. Personal inom hälso- och sjukvård och kommunal omsorgsverksamhet samt brukare inom särskilda boenden och hemtjänst (kostnadsfritt).
  2. Riskgrupper, det vill säga personer över 70 år samt personer som har en eller flera sjukdomar som kan öka risken för allvarligt sjukdomsförlopp.
  3. Personal inom samhällsviktig verksamhet.
  4. Övriga personer i samhället över 18 år.

För grupp 2 - 4 utgår egenavgift på 200 kr.

Kan jag göra antikroppstest?

Region Blekinge genomför för närvarande antikroppstestning på enheter som haft utbrott och planerar efter sommaren att erbjuda testning enligt följande:

  • All personal inom hälso- och sjukvård och kommunal omsorg
  • Brukare inom särskilt boende och hemtjänst
  • Riskgrupper i samband med sjukhusvård eller besök inom sjukvården

För övriga grupper är tidplanen inte bestämd ännu.