Folktandvården i Blekinge öppnar för fler patienter

Folktandvården i Blekinge öppnar den 17 augusti verksamheten vid samtliga kliniker i länet för att ta kunna ta emot fler patienter. Men barn och unga vuxna kommer fortfarande ha högsta prioritet, och folktandvården fortsätter med rutiner för att minska smittspridningen av covid-19.

– Det är glädjande att vi kan öppna upp igen, även om det kommer ta tid innan vi kan kalla alla patientgrupper, säger Håkan Bergevi, tandvårdsdirektör för folktandvården i Blekinge.

På grund av coronapandemin har Region Blekinge tvingats göra medicinska prioriteringar, som påverkar vilka patienter som får en kallelse till folktandvården. Sedan den 6 april har folktandvården i Blekinge endast bedrivit akut tandvård i Karlshamn och Karlskrona på grund av bristen på skyddsutrustning, framför allt munskydd. Tack vare förbättrad tillgång till munskydd kunde folktandvården den 1 juni i mindre utsträckning börja kalla barn och unga vuxna (3-23 år), den patientgrupp som har högsta prioritet.

– Från och med den 17 augusti har alla kliniker öppet igen. Detta innebär att du ringer till och besöker din ordinarie folktandvårdsklinik, säger Håkan Bergevi.

Strikt prioriteringsordning

Folktandvården i Blekinge arbetar strikt enligt den prioriteringsordning som gäller enligt lag, och kommer därför i första hand erbjuda tandvård till barn och unga vuxna med stora behandlingsbehov: Men folktandvården kommer nu också ge tandvård till patienter, även i vuxen ålder, med sedan tidigare påbörjade behandlingar som inte kan vänta. På sikt kommer folktandvården även kunna börja kalla vuxna patienter till rutinkontroller.

– Det är viktigt att vi skapar arbetsformer för en effektiv tandvård i kombination med rätt användning av skyddsutrustning, både för patienternas säkerhet och för att hålla en god arbetsmiljö för våra medarbetares, slår Håkan Bergevi fast.

Så här fungerar folktandvården i Blekinge från och med den 17 augusti:

  • Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska samhällsspridningen av covid-19. Det innebär till exempel att vi avvaktar med behandlingar för dig som tillhör en riskgrupp.
  • Vi vill försäkra oss om att patienter med covid-19-symtom inte besöker våra kliniker. Därför kommer vi att ställa frågor om eventuella förkylningssymtom i samband med att vi kallar dig.
  • Om du har covid-19 och är i behov av akut tandvård som inte kan vänta, kommer du att få besöka en särskild tandvårdsklinik, som har lämplig skyddsutrustning.
  • Vi följer hygienrutiner och anpassar väntrum så att det är möjligt att hålla avstånd till varandra.
  • Vi ber dig komma till kliniken på angiven besökstid för att minska antalet personer som är i våra lokaler samtidigt.
  • Du får ta med dig max en medföljande till kliniken.

– Vi hoppas på förståelse för våra prioriteringar och rutiner. Vi har för avsikt att hjälpa så många vi bara kan, så snart vi kan, säger Håkan Bergevi.

Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor
Hjälpte informationen på sidan dig?