Region Blekinges logotyp med bild på vass med en vårdbyggnad i bakgrunden

Blekingesjukhuset öppnar operationsverksamheten

Blekingesjukhuset öppnar nu åter upp den planerade operationsverksamheten.

– Det innebär att vi nu kan operera på samtliga operationsavdelningar vid sjukhuset, säger Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef i Region Blekinge.

I mitten av mars i år tvingade coronapandemin Blekingesjukhuset att ställa in all planerad operationsverksamhet, främst på grund av nationell brist på skyddsutrustning, operationsmaterial och läkemedel.

Region Blekinge mobiliserade samtidigt resurser för att kunna ta hand om ett större antal coronasmittade patienter.

Under perioden mars till juli kunde vi endast prioritera operationer av de patienter som hade störst medicinskt vårdbehov, såsom akuta tillstånd, cancer, kejsarsnitt och benbrott, allt enligt nationella riktlinjer om prioritering, berättar Birgitta Friberg.

Färre opererades inom vårdgarantin

Ett mått på väntetiderna till operationer är den nationella vårdgarantin om behandling inom 90 dagar från att beslut om behandling fattats. Från mars till juli sjönk andelen patienter som blivit opererade inom vårdgarantins tidsram från cirka 80 till cirka 40 procent.

Sedan mitten av juni har Blekingesjukhuset arbetat enligt normal sommarplanering, och har under sommaren som vanligt, till följd av semesterperioden, utfört färre operationer än under andra delar av året.

Blekingesjukhuset har för närvarande brist på sjuksköterskor för att bemanna vårdplatser. Det gör läget inför hösten osäkert, men bedömningen är ändå att samtliga operationsavdelningar vid Blekingesjukhuset i nästa vecka kommer att ha återgått till full verksamhet. Detta innebär att alla aktuella patienter, även de över 70 år, kommer att kallas till operation enligt medicinsk prioritering och plats i väntelistan.

Fortfarande gäller rekommendationer om att hålla avstånd och att du ska hålla dig hemma om du har förkylningssymtom, påpekar Birgitta Friberg.

Klinikerna gör olika bedömningar

Klinikerna vid Blekingesjukhuset gör olika bedömningar av hur lång tid det kommer ta tills man klarar vårdgarantimålet, operation inom 90 dagar. Thoraxcentrum, ögonkliniken och infektions- och hudkliniken bedömer det som troligt att kunna klara vårdgarantimålet vid årets slut. Övriga opererande kliniker, det vill säga kirurgkliniken, ortopedkliniken, kvinnokliniken och öron- näs, och halskliniken, beräknar att det inte är möjligt att kunna nå vårdgarantimålet förrän tidigast sommaren 2021.

Allt bygger givetvis på att klinikerna kan operera lika mycket som före coronapandemin. Vid ett större coronautbrott i Blekinge kommer vi åter tvingas till åtgärder som gör att väntetiderna ökar. Men just nu är vi försiktigt optimistiska och glada över att kunna återgå till en operationsverksamhet på normal nivå, säger Birgitta Friberg.

Hjälpte informationen på sidan dig?