Region Blekinges logotyp med bild på en svamp

Region Blekinge sänker sin beredskapsnivå

Från och med i dag sänker Region Blekinge sin beredskapsnivå i hanteringen av coronapandemin.

- Vi bedömer att situationen nu är sådan att vi kan hantera den utan att ha vår särskilda krisledning och krisorganisation aktiverad, säger Stefan Österström, Region Blekinges säkerhetschef.

Region Blekinge har haft sin krisledningsorganisation aktiverad sedan tidigt i våras. När arbetet med att hantera coronapandemin var som intensivast befann sig Region Blekinge i ett så kallat förstärkningsläge. Sedan den 13 juli har regionen i stället befunnit sig på en något lägre beredskapsnivå, ett så kallat stabsläge. Och från och med i dag återgår Region Blekinge till att arbeta från ett normalläge.

- Det innebär inte normalt i betydelsen ”så som det var före corona”. Vi har en ny verklighet, som blivit det normala för oss i dag, där coronapandemin fortfarande i högsta grad är närvarande, säger Stefan Österström.

Inrättar samordnare

Som en del av det nya normala inrättar därför Region Blekinge en ny samordningsfunktion i det ordinarie arbetet. En samordnare ska underlätta det vardagliga arbetet med att hantera covid-19 i Blekinges hälso- och sjukvård.

Om situationen i Blekinge förändras, till exempel om smittspridningen ökar kraftigt, kan beredskapsnivån snabbt höjas igen, påpekar Stefan Österström.

- Vi följer situationen mycket noga och kan enkelt agera om det blir aktuellt. Det gör vi alltid, men här står vi självklart extra mycket på tå, säger säkerhetschefen.

Fortsatt god och säker vård

Att beredskapsnivån sänks innebär inte att mottagandet av patienter med covid-19 förändras omedelbart. Region Blekinge fortsätter att värna om ett gott och säkert omhändertagande av patienter, och särskilda rutiner till följs av covid-19 fortsätter att gälla.

Fakta: Krisledning i Region Blekinge

  • Det finns tre beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.
  • Vid en begränsad händelse aktiveras stabsläge och då utförs arbetsuppgifterna av ett fåtal personer.
  • Vid en mer omfattande händelse - förstärkningsläge eller katastrofläge - aktiveras en krisledningsstab där varje funktion bemannas av en eller flera personer.
  • Vid behov, eller vid en långdragen händelse, kan särskild krisledning etableras.
  • Vid extraordinär händelse kan krisledningsnämnden bli aktiverad. I sådana fall övertar krisledningsnämnden hela eller dela​r av verksamhetsområden från övriga nämnder i regionen, i den utsträckning som bedöms som nödvändig.
Hjälpte informationen på sidan dig?