Region Blekinges logotyp med bild på en svamp

Ingen provtagning för barn under 16 i Blekinge

Region Blekinge har beslutat att inte utöka provtagningen för covid-19 till barn som är yngre än 16 år. Orsaken är bland annat att det finns för få fall av covid-19 i Blekinge.

I Blekinge tas för närvarande många prover för covid-19, men trots det hittas få fall av sjukdomen. Av alla provtagna med förkylningssymtom i Blekinge har för närvarande endast cirka en halv procent visat sig vara positiva för covid-19.

- Med andra ord måste vi ta mer än 200 prover för att hitta ett enda fall av covid-19, säger Region Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan slutet av augusti att barn i förskoleklass, årskurs 1 till 9 eller i gymnasieåldern ska testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar.

Men Region Blekinge väljer nu att inte starta upp med denna provtagning.

- Vi anser inte det är försvarbart att ta prov på så många barn för att hitta ett enstaka fall, anser Bengt Wittesjö.

Ett viktigt hänsynstagande är att den kommande vaccineringen mot säsongsinfluensa och covid-19 kommer kräva stora personalresurser i hälso- och sjukvården. I nuläget är vaccinationerna högprioriterade.

Samma symtom men lindrigare sjukdom

Barn och unga har vanligtvis samma symtom som vuxna vid covid-19, men de blir oftast lindrigare sjuka.

Precis som tidigare gäller att du ska stanna hemma när du är sjuk, oavsett ålder. Även andra virusinfektioner än covid-19 är smittsamma och bör inte spridas i till exempel skolmiljöer. Barn kan återgå till skolan tidigast sju dagar efter insjuknandet om de tillfrisknat.

Alltid hemma minst sju dagar

- Man kan ha kvar lindriga symptom som torrhosta och lätt snuva, och det är inget hinder för att gå tillbaka till skolan eller arbetet, det säger även Folkhälsomyndigheten. Men det är viktigt att man för säkerhets skull alltid är hemmma minst sju dagar om man haft förylningssymtom, eftersom det skulle kunna vara covid-19, avslutar Bengt Wittesjö.

Hjälpte informationen på sidan dig?