Region Blekinges logotyp med bild på huvudentrén till Blekingesjukhuset i Karlskrona

Intagningsstopp på sjukhusavdelning till följd av covid-19

Region Blekinge har infört intagningsstopp till kirurgavdelning 49 vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Orsaken är att två personer ur personalen och två patienter fått covid-19.

Den ena av de båda smittade ur avdelningens personal konstaterades ha covid-19 redan i förra veckan och det andra i går kväll. Det var också då som beslutet om intagningsstopp infördes, efter samråd mellan kirurgkliniken och smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Dessutom har två patienter som varit inlagda vid kirurgavdelning 49 konstaterats ha covid-19. Den ena är en man i åldern 70 till 80, som skrevs ut från avdelningen i förra veckan och nu lagts in på Blekingesjukhuset igen för att vårdas för covid-19. Den andra patienten är en man i åldern 80 till 90, som utan att ha symtom på covid-19 testades positivt i samband med att han skrevs ut från avdelningen.

- Vi kan inte veta säkert att någon av de berörda, vare sig patienter eller personal, smittats på avdelningen, men kopplingen dit är ändå så pass tydlig att vi bedömer att vi tills vidare behöver göra ett intagningsstopp, säger Bengt Wittesjö.

Kirurgavdelning 49 är en akutvårdsavdelning som tar emot många olika typer av patienter som behöver läggas in akut. Intagningsstoppet påverkar i nuläget inte verksamheten på avdelningen, men nya patienter läggs in på andra avdelningar.

Följt alla rutiner

Hälso- och sjukvårdsdirektören Kjell Ivarsson kan konstatera att verksamheten följt alla de rutiner som gäller till följd av covid-19.

- Sedan tidigare bär personalen munskydd i alla patientnära kontakter, alla som blir sjuka stannar hemma och de med förkylningssymtom testas för covid-19. Sedan ett fall bland personalen konstaterades i förra veckan har personalen för säkerhets skull burit munskydd på arbetet i alla situationer, enligt den förstärkta rutin som vi följde i somras, berättar Kjell Ivarsson.

Smittskyddsläkare Bengt Wittesjö vill inte dra för stora växlar på de enskilda fallen, men konstaterar att vi åter ser en ökad smittspridning i samhället i stort.

- Det gäller särskilt bland unga vuxna, och är en utveckling vi följer noga, säger Bengt Wittesjö.

Särskilt telefonnummer för dig som varit inlagd

Kirurgkliniken har upprättat ett särskilt telefonnummer. Dit kan du som varit inlagd, eller är närstående till någon som varit inlagd på avdelning 49 ringa, om du är orolig eller har frågor. Det gäller om du eller din närstående varit inlagd någon gång mellan den 13 och 19 september. Då kan du ringa till 0455-73 77 66.

Hjälpte informationen på sidan dig?