Region Blekinges logotyp med bild på en ekoxe

Begränsningar vid besök ska skydda de äldre

Besök bör begränsas till en person åt gången. Det är en av de rekommendationer som Region Blekinges smittskyddsenhet har lämnat till Blekinges kommuner i samband med att besök vid särskilda boenden för äldre åter blir tillåtna i dag.

- I ett läge där antalet fall av covid-19 ökar är det extra viktigt att fortsätta skydda våra äldsta och mest sköra, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

Det besöksförbud till särskilda boenden för äldre som gällt i Sverige under coronapandemin har hävts. Från och med i dag kan dessa personer åter få besök av sina närstående. Därmed kan en isolering brytas som i sig varit dålig för de äldres hälsa. Men att häva förbudet ställer nya krav på att skydda de äldre, som i mycket högre grad än andra riskerar att dö eller bli allvarligt sjuka i covid-19.

Folkhälsomyndigheten har därför utfärdat rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19. Smittskyddsenheten i Region Blekinge har sedan tagit fram tillägg för vad som bör gälla i Blekinge:

  • Besök bör begränsas till en person åt gången, eller ett barn under 16 år i sällskap med en vuxen.
  • Besökaren ska vara frisk, det vill säga inte ha förkylningssymtom. Även övriga personer i besökarens hushåll bör vara friska, liksom den som får besök.
  • Besökare bör erbjudas munskydd eller visir om besökare eller den som får besök önskar det.

- Det är ett förtydligande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och en inskärpning. Jag anser att det är ytterst nödvändigt att alla är mycket försiktiga, inte minst eftersom antalet fall av covid-19 på sistone ökat i Blekinge, säger Bengt Wittesjö.

Han betonar att smittskyddsenhetens roll är att lämna rekommendationer. De har visserligen tagits fram i samråd med kommunerna, men det är upp till varje kommun i Blekinge att tillämpa egna riktlinjer. Varje särskilt boende kan sedan i sin tur ha egna rutiner.

Hjälpte informationen på sidan dig?