Region Blekinges logotyp med bild på en ankor i skärgården

Nya förhållningsregler för hushållskontakter till personer som konstaterats smittade med covid-19

Den 1 oktober gick Folkhälsomyndigheten ut med nya förhållningsregler för hushållskontakter till personer som konstaterats smittade med covid-19. Med anledning av detta har ett arbete med att se över rutiner och riktlinjer påbörjats i Region Blekinge.

De nya förhållningsreglerna kring hushållskontakter är en ändring i Folkhälsomyndighetens vägledning om smittspårning av covid-19. Införandet av förhållningsreglerna för hushållskontakter kommer att ske allt eftersom regionerna får nya rutiner på plats.

- Vi har inlett ett arbete med att se över våra rutiner och riktlinjer för att vi på bästa sätt ska kunna hantera detta. Vår ambition är att kunna arbeta enligt de nya riktlinjerna från vecka 42. Fram till dess gäller samma rutiner som tidigare i Region Blekinge, säger Ben​gt Wittesjö, smittskyddsläkare.

Bakgrunden till de nya förhållningsreglerna är att man genom smittspårning kunnat konstatera att mycket smitta sker i hemmet. Med anledning av det bör vuxna hushållskontakter till personer som konstaterats smittade med covid-19 stanna hemma i sju dagar från provtagningsdatumet. Detta för att minska risken att sprida smittan vidare till andra. 

Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam.

Hjälpte informationen på sidan dig?