Region Blekinges logotyp med bild på en ankor i skärgården

Familjekarantän vid covid-19 – dessa förhållningsregler gäller i Blekinge

Smittskyddsenheten i Blekinge presenterar nu vilka förhållningsregler vid så kallad familjekarantän, som gäller i hushåll där en person har konstaterad covid-19.

När en person i ett hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Det är innebörden av de riktlinjer som beslutades av Folkhälsomyndigheten i förra veckan, och som brukar kallas för familjekarantän. Riktlinjerna har sedan anpassats till regionala förutsättningar.

Det är upp till varje region att ta fram riktlinjer som är anpassade till regionala förutsättningar. Från och med nu är det bland annat följande förhållningsregler som gäller i Blekinge när någon i ett hushåll visat sig ha covid-19:

 • Barn 0-5 år: Inga särskilda förhållningsregler, men barnet bör inte delta i sociala fritidsaktiviteter, till exempel föreningsaktiviteter, lek med kamrater eller kalas.
 • Barn i förskoleklass till och med årskurs 9: Barnet kan gå i skola som vanligt, men inte delta i sociala fritidsaktiviteter.
 • Vuxna och barn över 16 år: Du ska stanna hemma från arbete och skola och inte delta i sociala fritidsaktiviteter.

- Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom som kan tyda på att du har fått covid-19, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

Så länge gäller förhållningsreglerna

Förhållningsreglerna gäller i sju dagar räknat från när den första personen i hushållet genomförde sitt test för covid-19. Om övriga personer i hushållet fortfarande är symtomfria, upphör förhållningsreglerna automatiskt på dag åtta.

- Men du ska fortsätta vara observant på symtom i ytterligare sju dagar. Under dessa dagar bör du inte heller delta i fritidsaktiviteter, förtydligar Bengt Wittesjö.

Det här får du göra under karantäntiden

Det går bra att göra nödvändiga inköp i exempelvis mataffärer och apotek. Det går också bra att lämna och hämta barn på förskola eller skola om hämtningen eller lämningen sker utomhus.

Test för dig som arbetar i vård och omsorg

Om du arbetar nära patienter i hälso- och sjukvården eller den kommunala omsorgen, inklusive personlig assistans, ska du genomföra ett test för covid-19 genom egenprovtagning, även när du själv inte har symtom på covid-19. Provet ska tas fem dagar efter att den första personen i hushållet genomförde sitt test för covid-19. Du beställer provet via 1177.se. Om du får ett negativt svar, det vill säga att du inte har covid-19, kan du återgå till arbete.

Skydda de sköraste

I vissa andra regioner rekommenderas alla i hushållet genomföra denna egenprovtagning, men i Blekinge bara de som arbetar nära patienter i vård och omsorg. Syftet med egenprovtagningen är att eventuellt kunna gå tillbaka till arbete tidigare. Men det blir sällan aktuellt med tanke på svarstiderna vid provtagning, vilket påverkat den bedömning som smittskyddsenheten i Blekinge gjort. Man har även tagit hänsyn till den kapacitet som laboratoriet har för att analysera prover för covid-19.

- Det är en avvägning av vad som är praktiskt genomförbart och gör nytta, samtidigt som vi vill göra allt vi kan för att skydda våra sköraste patienter och invånare, säger Bengt Wittesjö.

Fakta: Förhållningsregler vid familjekarantän i Region Blekinge

När en person i ett hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. I Blekinge gäller följande förhållningsregler:

 • Barn 0-5 år: Inga särskilda förhållningsregler, men barnet bör inte delta i sociala fritidsaktiviteter, till exempel föreningsaktiviteter, lek med kamrater eller kalas.
 • Barn i förskoleklass till och med årskurs 9: Barnet kan gå i skola som vanligt, men inte delta i sociala fritidsaktiviteter.
 • Vuxna och barn över 16 år: Du ska stanna hemma från arbete och skola och inte delta i sociala fritidsaktiviteter.
 • Personer som är undantagna från förhållningsreglerna: du som tidigare, enligt provsvar vid testning, haft covid-19, och du som har antikroppar mot covid-19, enligt ett antikroppstest som utförts de senaste 6 månaderna.

Följ även dessa förhållningsregler:

 • Observera noga om någon i hushållet får symtom som kan tyda på att hen har fått covid-19.
 • Ha så lite nära kontakter inom hushållet som möjligt. Håll avstånd till varandra.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Berätta att det finns en person i ditt hushåll som har covid-19 när du kommer till ett besök i hälso- och sjukvården. Du är skyldig att berätta detta. Det kallas för informationsplikt.
 • Res inte med kollektivtrafik. Det ingår din skyldighet att skydda andra människor, så kallad skyddsplikt.
 • Är du 16 år eller äldre, genomför ett test för covid-19 via Region Blekinges egenprovtagning vid minsta symtom som kan tyda på covid-19.

Så länge gäller förhållningsreglerna
Förhållningsreglerna gäller i sju dagar räknat från när den första personen i hushållet genomförde sitt test för covid-19. Om övriga personer i hushållet fortfarande är symtomfria, upphör förhållningsreglerna automatiskt på dag åtta. Du bör fortsätta vara observant på symtom i ytterligare sju dagar. Under dessa dagar bör du inte heller delta i fritidsaktiviteter.

Det här får du göra under karantäntiden
Det går bra att göra nödvändiga inköp i exempelvis mataffärer och apotek. Det går också bra att lämna och hämta barn på förskola eller skola utomhus.

Om du måste stanna hemma från arbetet
Om du måste stanna hemma från arbetet på grund av att någon i ditt hushåll efter provtagning visat sig ha covid-19, kan du få sjukskrivning med smittbärarpenning, om det inte är möjligt för dig att arbeta hemifrån.

Provtagning för dig som arbetar i vård och omsorg
Om du arbetar nära patienter i hälso- och sjukvården eller den kommunala omsorgen, inklusive personlig assistans, ska du genomföra ett test för covid-19 genom egenprovtagning, även när du själv inte har symtom på covid-19. Provet ska tas fem dagar efter att den första personen i hushållet genomförde sitt test för covid-19. Du beställer provet via 1177.se. Om du får ett negativt svar, det vill säga att du inte har covid-19, kan du återgå till arbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?