Snart är det dags att vaccinera sig mot säsongsinfluensan

Patient som vaccineras. Foto: Sverker Berggren.

Med höst och vinter kommer som vanligt även säsongsinfluensan. I år kommer sättet att vaccinera skilja sig något gentemot tidigare år, med anledning av coronaviruset.

Man ska kunna känna sig trygg att gå till vaccinationen. Eftersom vi har olika förutsättningar lokalmässigt i länet så kommer sättet att vaccinera skilja sig. Det är för att vi vill säkerställa ett säkert omhändertagande och möjliggöra social distansering, säger Mats Berggren som är operativ samordnare för hanteringen av covid-19 i Region Blekinge.

Den 3 november börjar vårdcentralerna runtom i Blekinge att vaccinera mot influensan. Förra influensasäsongen vaccinerades 60 procent av de i Blekinge som är 65 år och äldre. Blekinge hamnade med den siffran bland de fem bästa regionerna i landet.

– Det är glädjande att många äldre tar tillvara på möjligheten att vaccinera sig kostnadsfritt på sin vårdcentral, eftersom de som grupp är särskilt utsatta, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

Sättet att vaccinera sig skiljer sig gentemot tidigare år

Eftersom vi är mitt inne i en coronapandemi kommer vaccinationen skilja sig något i år gentemot tidigare år.

- Tidigare har man har kunnat köra drop-in. Det kan man inte göra på samma sätt i år då det måste finnas möjlighet att hålla avstånd. Några vårdcentraler kommer ha så kallad kontrollerad drop-in och då finns det lokala riktlinjer för hur man ska bete sig för att det ska bli rätt. Det innebär exempelvis att man delar in de som ska vaccineras efter vilken dag i månaden som de är födda. I övrigt är det några som får boka tid via 1177.se eller genom att ringa sin vårdcentral, säger Mats Berggren.

Personal vaccineras gratis även i år

Som tidigare år satsar Region Blekinge på att erbjuda gratis vaccination till personal som jobbar nära patienter. På så sätt minskar risken att patienter smittas av personal. För att underlätta för personalen kommer regionhälsan att sköta vaccineringen på utvalda tidpunkter i anslutning till de större arbetsplatserna.

Fakta:

Du vaccinerar dig från tisdagen den 3 november. Se vilka riktlinjer, tider och platser som gäller för din vårdcentral på 1177.se Länk till annan webbplats..

Vaccinationen är gratis för dig som har fyllt 65 år eller är gravid. För övriga kostar det 340 kronor, men kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som kol eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionsnedsättning.
Hjälpte informationen på sidan dig?