Blekingedagen 2020

Hur ska Blekinge ta till vara det nya normala?

6 november är startskottet för Blekingedagen som i år blir gånger tre! Under tre digitala tillfällen synar vi dagens Blekinge i sömmarna och formar tillsammans det Blekinge vi vill ha efter coronakrisen.

 

Vid första tillfället den 6 november samlas vi kring Blekinges nylägesbild, inspireras till att se möjligheterna i utmaningarna och skapar innovativa vägar framåt.

Därefter följer två påverkansdialoger kopplade till den nya regionala utvecklingsstrategin och dess två strategiska inriktningar i Blekinge utvecklas vi i attraktiva livsmiljöer och i Blekinge växer vi av ett expansivt näringsliv och en inkluderande arbetsmarknad.

Utgångspunkten för dialogerna är det önskade läge som gemensamt lades grunden till på Blekingedagen 2019.

Än är det inte försent att anmäla sig till Blekingedagen 2020 x 3!
I år ses vi på Youtube och Zoom!

Läs mer om programmet och anmäl dig här!


Hjälpte informationen på sidan dig?