Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge går upp i förstärkningsläge

Sjukhusvården, den regionövergripande krisledningen och regional särskild sjukvårdsledning i Region Blekinge har fattat beslut att gå upp i förstärkningsläge.
– Smittspridningen ligger på en hög nivå och vi har ett högt tryck på Blekingesjukhuset, säger Peter Lilja, regiondirektör.

Antalet patienter med covid-19 som vårdas på Blekingesjukhuset fortsätter att öka, som en följd av den ökade smittspridningen i länet. Det ansträngda läget gör att sjukhusvården under torsdagen höjer sin beredskapsnivå från stabsläge till förstärkningsläge. Även den regionövergripande krisledningen, särskild krisledning, höjer sitt beredskapsläge till förstärkningsläge. Det är det andra beredskapsläget av tre. Samtidigt går regionservice upp i stabsläge.

– Att patienter som behöver sjukhusvård ökar är en utveckling som vi ser ytterst allvarligt på. Vi har beredskap för att hantera ett ökat antal patienter. Att vi nu går upp i förstärkningsläge är en del av den beredskapen, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

– Våra medarbetare befinner sig i en fortsatt tuff situation och gör ett fantastiskt arbete för invånarna i Blekinge. De är alla värda en paus över jul och vi arbetar för att alla ska kunna ta ut sin välbehövda ledighet, fortsätter Kjell Ivarsson.

Ansträngt på flera vårdavdelningar

Det är ansträngt på flera vårdavdelningar på grund av hög sjukfrånvaro bland personal.

Avdelning 28 inom vuxenpsykiatrin med 15 vårdplatser stänger fredag eftermiddag på grund av personalbrist orsakad av covid-19. Cirka hälften av personalstyrkan på 33 personer har testat positivt, många utan symtom.

– Trots våra tydliga arbets- och hygienrutiner har våra patienter och medarbetare drabbats, säger Carina Söderholm, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin.

De flesta patienter har kunnat skrivas ut före stängning och kvarvarande får vård på annan avdelning enligt verksamhetsens omställningsplan. Avdelning 28 ska enligt plan öppnas igen söndag eftermiddag.

Hjälpte informationen på sidan dig?