En närbild på blåa flaggor med Region Blekinges logotyp.

Planerad vård pausas

Hälso-och sjukvården i Regionen Blekinge pausar nu viss vård. Det gäller vård som kräver att man läggs in på Blekingesjukhuset. Det gäller även viss mottagningsverksamhet. Cancersjukvård och akut sjukvård berörs dock inte.
- Detta är en åtgärd för att kunna ta hand om allt fler patienter med covid-19, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson.

Hälso- och sjukvårdens krisledning har nu beslutat om att viss typ av vård måste skjutas framåt med hänsyn till pandemiläget. Smittspridningen i Blekinge ligger högt och nu har antalet patienter som behöver vård på Blekingesjukhuset ökat rejält. För närvarande är det 23 personer som vårdas på sjukhuset på grund av covid-19, två av dem får intensivvård.

Genom att pausa och skjuta viss vård framåt kan Blekingesjukhuset frigöra vårdplatser, vårdplatser som behövs för att ta hand om patienter med covid-19. Två covid-avdelningar öppnar, den ena, thoraxavdelning 55 har redan öppnat och från och med i morgon öppnar även avdelning 57 för att kunna ta emot ytterligare patienter.

– Denna åtgärd är en del av vår övergripande plan. Den togs fram redan i början av pandemin då vi också vidtog liknande åtgärder. Det visade sig då fungera väl och bidrog till att vi fick en stor flexibilitet i vårt omhändertagande, säger Kjell Ivarsson.

Beslutet gäller tills vidare. Alla patienter som berörs blir personligen kontaktade.

– Det är dock mycket viktigt att komma ihåg att man absolut inte ska avstå från att kontakta vården om man behöver det, säger Kjell Ivarsson.

Hjälpte informationen på sidan dig?